ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ

 • Η διαδικασία που ακολουθεί ο εκδοτικός μας οίκος ως προς την αξιολόγηση κειμένων είναι η εξής:

  1. Το υλικό θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένο και να σταλεί εκτυπωμένο και σε ηλεκτρονική μορφή (stick ή cd) στη διεύθυνσή μας.
  2. Δεν μπορούμε να δεχτούμε δείγμα, παρά μόνο ολοκληρωμένο έργο.
  3. Το έργο θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα σύντομο βιογραφικό και μία περίληψη.
  4. Το μέγιστο διάστημα αναμονής για να λάβετε την απάντησή μας είναι 6 μήνες (με δικαίωμα μονομερούς παράτασης εκ μέρους του εκδότη για 3 μήνες)
  5. Μέχρι να λάβετε την απάντησή μας, το έργο δεν θα πρέπει να δοθεί κάπου αλλού.
  6. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης το υλικό δεν επιστρέφεται.
  7. Παραλαμβάνοντας το υλικό αποστέλλουμε στη διεύθυνσή σας την απόδειξη παραλαβής.

  Η διεύθυνσή μας είναι
  Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, με την ένδειξη «Για το εκδοτικό τμήμα»
  Σόλωνος 98
  Τκ. 106 80
  Αθήνα