Διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας και μάρκετινγκ  |  Φωλίνας Δημήτρης Κ.&Φωτιάδης Θωμάς Α.

ISBN: 978-960-14-3334-9

Αρ. σελίδων 264

35,00€

Special Price31,50€

OR

Λεπτομέρειες

Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση

Δημήτρης Κ. Φωλίνας
Αναπληρωτής Καθηγητής Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, ΤΕΙ Κεντρικής
Μακεδονίας

Θωμάς Α. Φωτιάδης
Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ, Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης